Sådan tjener clarafinans penge

Kviklån – fordele og ulemper

INDHOLDSFORTEGNELSE
Kviklån – fordele og ulemper

Vandskade, akut brug for nye reservedele til bilen, indskud til en ny lejlighed eller bare ønsket om at få et nyt reolsystem til stuen. Årsagerne til pludselig at ville låne penge er utallige, og behovet kan i visse tilfælde opstå helt uden varsel. Netop her er kviklån en oplagt og smart løsning til dig, der har brug for at dække uforudsete udgifter inden for kort tid. Når man står i disse akut opståede situationer, er kviklånet i mange tilfælde en løsning, man uden de store refleksioner og overvejelser griber ud efter, da den udbedrer det økonomiske problem øjeblikkeligt. Og fordelene ved kviklånet er da rigtigt nok også mangfoldige. Ikke desto mindre er der visse ulemper eller forbehold, man bør være sig bevidst om, inden man foretager kviklånet. Du kan læse med her og blive klogere på nogle af de vigtigste fordele og ulemper ved kviklån, så du selv er klædt på til at træffe den rette beslutning om lån, når behovet pludselig opstår.

Hurtigt, nemt – og ikke så mange spørgsmål

Kviklån. Ordet i sig selv siger det sådan set meget præcist. Det er et lån, der særligt udmærker sig ved at være en ’kvik-løsning’, dvs. et lån, der hurtigt kan arrangeres – nærmest i selvsamme øjeblik, hvor behovet for ekstra udbetaling opstår. Der går med andre ord meget kort tid, fra du har anmodet om dit kviklån, til du rent faktisk kan mærke antallet af kroner og øre på din bankkonto. Faktisk kan selve låneprocessen i visse tilfælde begrænse sig til minutter, så du reelt set inden for få døgn kan bruge pengene. Her er det dog vigtigt at påpege, at du ikke nødvendigvis med det samme kan afkode lånet på din NemKonto, da der kan gå op til et ekstra døgns tid, før de lader sig registrere. Hvad du så bruger pengene på, er en helt anden sag. Men også her skiller kviklånet sig ud på en positiv måde, da der populært sagt ikke stilles særlig mange spørgsmål til dette fra låneudbyders side. Du kan som anonym forvalte dit lån fuldstændig, som du vil – uden at der er nogen, der puster dig i nakken. Heri ligger paradoksalt nok samtidig en ulempe, da mange af samme årsag let foranlediges til at optage mange småbeløb til mindre, personlige formål, som ikke er tvingende nødvendige. En tendens, der i værste fald kan betyde, at lånene og gælden efterhånden hober sig op og griber om sig.

Minimal bevisførelse – frihed under ansvar

En af de største fordele ved kviklån må siges at være den minimale bevisførelse, der følger med. Som udgangspunkt skal du ikke kunne bevise eller dokumentere, at du har et tilstrækkeligt økonomisk råderum til at kunne tilbagebetale inden for lånets rammer. Låneudbyder stoler så at sige på dig og giver dig frihed under ansvar. Dette er eksempelvis fordelagtigt, hvis du er studerende og ikke har det store økonomiske råderum. I studietiden kan der nemt opstå en række uforudsete udgifter, som kviklånet hurtigt kan dække – også selvom du egentlig ikke har decideret råd til det i selve situationen.

Mulighed for både online og fysisk kviklån

Kviklånet er ikke bare en fleksibel og tilpasningsdygtig løsning pga. den hurtige proces og det minimale krav om bevisførelse. Du har også mulighed for frit at vælge, om du ønsker, at lånet skal ske online eller via en fysisk bankfilial. Her er fordelene efterhånden utallige ved online-løsningen, da det bl.a. er nemt, hurtigt og ikke kræver fysisk fremmøde. Omvendt får du ikke samme fysiske kundeservice og tryghed, som din personlige bankrådgiver kan facilitere. Altså et spørgsmål om individuelle præferencer.

Gratis lån – for nogen i hvert fald

Kviklån er ganske gratis, hvilket om noget må anses som en fordel. Dog har gratis-fordelen sine begrænsninger, da det kræver, at du kan tilbagebetale lånet inden for 30 dage, hvorefter der afkræves renter. Det betyder også, at kviklån særligt henvender sig til de i forvejen økonomisk privilegerede, der rent faktisk har et relativt stort økonomisk råderum. Har du penge, så kan du få – men har du ingen, så må du gå. Eller alternativt afbetale over en længere periode, hvilket kan ende med at blive en dyrere løsning. Her bør du overveje andre alternative lånetyper, der muligvis kan være mere rentable.

En potentiel ond ”lånecirkel”

Et sidste forbehold, du bør være bevidst om, er, at kviklånets ofte belejlige karakter og mange fordele let kan anspore folk til at foretage mange lån i streg med korte intervaller. Du risikerer således, at der opstår en slags ond ”lånecirkel”, hvor du bliver ved med at låne penge – uden at have styr på gældskonsekvenserne og potentielt manglende tilbagebetalingsevne på længere sigt. Brug derfor kviklån, når lånet reelt set er nødvendigt og berettiget.