Sådan tjener clarafinans penge

Betingelser for optagelse af kviklån

INDHOLDSFORTEGNELSE
Betingelser for optagelse af kviklån

Kviklån er en type lån, der i stadig stigende grad er populær blandt danskerne. Dette skyldes ikke mindst låneformens fleksible, nemme og hurtige karakter, da du som forbruger har mulighed for at låne og ikke mindst bruge penge kort tid efter, at behovet reelt set er opstået. Med et kviklån kan du således finansiere uforudsete udgifter og dække akut opståede økonomiske behov – og så er det endda i mange tilfælde ganske gratis. Altså en nem og bekvem løsning, der ligger lige for, og som nærmest virker helt uforpligtende. Dog er der naturligvis en række lovbestemmelser og regler, der skal overholdes, og som skal sikre, at hverken du som forbruger eller låneudbyderen bliver snydt i den hurtige låneproces. Faren er, at det let kan gå lidt for kvikt – og derfor vil vi nedenfor kort skitsere de vigtigste betingelser, der ligger til grund for optagelse af kviklån, som det ser ud i dag. På denne måde er du sikret ikke at gå galt i byen med dit næste kviklån.

Hav styr på de basale forhold

Når du skal optage et kviklån, er der en række helt basale bestemmelser, som er lovpligtige og derfor skal opfyldes for, at processen kan initieres og gennemføres. For det første er det et krav, at du som forbruger er fyldt 18 år, før du har lov til at foretage et kviklån. Du skal altså være myndig og derudover generelt set have en fornuftig og sund økonomi. I direkte forlængelse heraf kræver mange låneudbydere for det andet, at du har en fast indtægt på et vist beløb. Det er derfor yderst anbefalelsesværdigt, at du for hver låneudbyder læser ”det med småt” og gennemgår lånevilkårene grundigt. Derudover er det yderligere et krav, at du er dansk statsborger. For det tredje skal du i de fleste tilfælde kunne dokumentere, at du ikke er RKI-registreret, hvilket også er et krav ved andre typer lån. Hvis du er registreret i RKI, betyder det, at du skylder en låneudbyder penge, og derfor vil andre låneudbydere være mere forbeholdne i forhold til at låne dig penge, da du således figurerer som ’dårlig tilbagebetaler’.

Det velovervejede lån er dit eget ansvar

Som forbruger er det altid dit eget ansvar at gøre det nødvendige forarbejde forud for optagelse af et kviklån. Du skal altså på egen hånd researche, afsondre markedet for udbydere og sammenligne tilbud. Kun på denne måde er du sikret det gode og velovervejede lån.

Låneudbyders oplysningspligt

Omvendt har låneudbyderen også pligt til at gøre låneprocessen så letgennemskuelig og gennemsigtig som muligt, så du som forbruger har de bedst mulige betingelser for at kunne vurdere tilbuddene og på baggrund heraf træffe oplyste beslutninger. Blandt disse oplysninger er bl.a. kredittypen, løbetiden, størrelse, antal og hyppighed af afbetalinger samt det samlede kreditbeløb og dets medfølgende betingelser – inklusiv ÅOP, dvs. de laveste årlige omkostninger i procent.

14 dages fortrydelsesret

Bliver du godkendt og selv bekræfter lånet, kan låneprocessen begynde. Skulle du af forskellige årsager fortryde dit lån, har du som forbruger – jf. kreditaftaleloven – altid 14 dages fortrydelsesret. Den to ugers frist starter fra den dato, hvor kreditaftalen bliver indgået, eller hvor forbrugeren modtager betingelser og vilkår fra låneudbyderen. Denne bestemmelse gælder for såvel online lån som lån ved personligt fremmøde i banken.

Gratis løsning – inden for 30 dage

At optage et kviklån er som udgangspunkt ganske gratis for forbrugeren – såfremt du er i stand til at kunne tilbagebetale beløbet inden for en tidsgrænse på 30 dage. Skulle denne grænse blive overskredet, bliver beløbet pålagt en rentesats, som er individuelt fastsat i forhold til den enkelte låneudbyder og forbrugerens specifikke situation.

Nye regler – ”obligatorisk tænkepause” på 48 timer

Siden 1. januar 2017 er de eksisterende regler blevet tilføjet en ny regel, der vedrører tidsperiodens længde mellem ansøgning om kviklån og selve udbetalingen. Den nye bestemmelse beskriver en obligatorisk ”tænkepause” ved kviklån, hvilket betyder, at du som forbruger er nødsaget til at vente 48 timer, før du kan få udbetalt det lånte beløb. Kviklånet er altså ikke lige så kvikt som tidligere, men forhindrer til gengæld såkaldte ureflekterede impulslån, da du tvinges til at tænke dig om en ekstra gang eller to, inden du bekræfter lånet endeligt. Vi håber, du er blevet lidt klogere på betingelserne for optagelse af kviklån. Vi kan i hvert fald garantere dig, at hvis du følger ovenstående betingelser, kan du trygt begive dig ud i et kviklån – med loven på din side.