Betingelser

Indledning

Admill udbyder en række hjemmesider og online tjenester, bl.a. Clara Finans.

Admills håndtering af dine personlige oplysninger er beskrevet i denne datapolitik.

Dine personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig, herunder navn, adresse, køn, e-mailadresse mv. Admill indsamler, bruger og deler personlige oplysninger for at administrere og drive Admills hjemmesider og beskytter dine personoplysninger med henblik på, at du kan føle dig tryg og sikker.

Admill, Vestergade 48H, 8000 Aarhus C, CVR 39423367, (herefter Admill) er ”dataansvarlig” og dermed ansvarlig for dine personlige oplysninger.

Indsamling

Såfremt du vælger at give Admill personlige oplysninger, samtykker du til overførsel og lagring af disse oplysninger på Admills servere.
Vi opbevarer kun oplysninger som er relevante for den tjeneste du benytter. Vi kan indsamle og lagre følgende oplysninger:

Oplysninger som du selv afgiver i forbindelse med oprettelse af en profil, f.eks navn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato, ønsket lånebeløb.
Billeder, tekster og video som du selv poster på vores tjenester
Statistikker på sidevisninger, trafik til og fra Admill, annoncedata og standard weblog-oplysninger som IP-adresse, Mac-adresse, enhed (f.eks mobil), browser type og geo-lokation
Oplysninger om hvordan du bruger Admills sider og ydelser, herunder dine transaktioner;
Du giver samtidig samtykke til, at Admill kan dele dine personlige oplysninger med koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper Admills forretningsaktiviteter.

Formål og anvendelse af oplysninger

Admill benytter oplysningerne til at:
Udbyde vores ydelser;
Finde og løse problemer ved Admills hjemmesider og ydelser;
Tilpasse din brugeroplevelser, måle interessen for Admills ydelser, forbedre Admills ydelser og informere dig om ydelser og opdateringer;
Tilpasse og informere om markedsførings- og salgsfremmende tilbud til dig i henhold til dine præferencer;

Beskyttelse af oplysninger

Admill sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.
Undtaget er videregivelse til koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper Admills forretningsaktiviteter.
Admill har lov til at videregive personlige oplysninger til at efterleve lovkrav, håndhæve Admills politikker, eller beskytte andres rettigheder, ejendom og sikkerhed.
Admill kan videregive personlige oplysninger for at reagere på påstande om, at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder eller i forbindelse med straffesager. Anmodning om oplysninger af denne art skal rettes skriftligt til Admill på følgende e-mail-adresse: info@admill.dk.
Oplysningerne udleveres kun ved henvendelse fra offentlige myndigheder som politi, domstol eller datatilsynet.

Markedsføring, kommunikation og e-mail-værktøjer
Du kan modtage markedsføringsmateriale fra Admill og vores associerede virksomheder, herunder Admill og strategiske partnere som eksempelvis finansierings,- mobil-, akasse-, bredbånd- eller måltidskasseudbydere.. Såfremt du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Admill, kan du henvende dig til support på følgende e-mail-adresse: info@admill.dk.
Admill kan bruge de oplysninger, Admill har om dig og dine aktiviteter, på Admills hjemmesider for at tilpasse de meddelelser Admill sender til dig, samt det indhold og den annoncering Admill viser på sine hjemmesider.

Cookies
På visse af Admills hjemmesider, vil Admill eller vores leverandører anvende cookies (små filer placeret på din harddisk). Admill tillader ikke, at vores leverandører indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies. Disse cookies bliver anvendt til at analysere besøgene på Admills websider, tilpasse Admills ydelser, indhold og annoncering, måle salgsfremmende aktiviteter samt fremme tillid og sikkerhed.

Et par vigtige ting du bør vide om cookies er, at:

Admill tilbyder en række funktioner, som kun er tilgængelige gennem brug af cookies.
Admill bruger cookies til at identificere dig og vedligeholde din login-status.
Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af nogle af Admills hjemmesider eller ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion.

Sikkerhed
Admill behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter i den forbindelse værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse.
Admill garanterer dog ikke imod, at tredjemand ulovligt aflytter eller på anden måde skaffer sig adgang til overførsler eller private meddelelser, eller at tredjemand, herunder andre brugere, misbruger dine personlige oplysninger, som de lovligt indsamler fra hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed
I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Datatilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.

Rettigheder og indsigelse mod brug af dine data
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

Retten til at få slettet personoplysninger

Retten til at få begrænset personoplysninger

Retten til dataportabilitet

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Du kan slette dine data ved at logge ind på den pågældende tjeneste og klikke på linket under dine profiloplysninger.

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Admill på info@admill.dk
Der kan i særlige tilfælde være data som ikke lovligt kan slettes permanent, hvis behandlingen af data af legitime grunde går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Kontakt
Du kan slette dine data ved at logge ind på den pågældende tjeneste og klikke på linket under dine profiloplysninger.
Hvis du har andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Admill på info@admill.dk

Indhold på Admills hjemmesider
Ved at anvende Admills hjemmesider indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere Admills tjenester (hjemmesider og mobilapplikationer) eller deres indhold, herunder indhold oplagt af andre brugere. Ligeledes forpligter du dig til ikke at krænke Admills eller tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.
Ved at oprette indhold, herunder billeder, tekst mv., på Admills tjenester, indestår du for at have den fulde ret, herunder alle immaterielle rettigheder, til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker lovgivningen eller tredjemands rettigheder.
Ved oprettelsen af indhold, herunder indsendelse af billeder, tekst mv på Admills tjenster, giver du Admill tilladelse til fremvisning af dit indhold på samtlige Admills hjemmesider og mobilapplikationer samt til fremvisning heraf på andre af Admills internetbaserede services, herunder f.eks. Admills Twitter- og Facebookprofiler. Billeder, der oprettes på Admills hjemmesider, kan automatisk få Admills logo som vandmærke. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på Admill – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook.

Rettighedshavere
Såfremt indhold på Admills hjemmesider krænker andres immaterielle rettigheder, kan rettighedshaveren heraf kontakte Support på info@admill.dk og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres. Admill forbeholder sig retten til efter et frit skøn at ændre og/eller slette det pågældende indhold.

Admills ansvar
Som bruger på Admills hjemmesider, indvilger du i at friholde Admill for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på Admills hjemmesider. Af samme grund kan Admill ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af indhold på sine hjemmesider.
Admill garanterer ikke for adgangen til Admills ydelser eller hjemmesider, ligesom Admill ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. Af samme grund fraskriver Admill sig, i det omfang lovgivningen tillader det, ethvert ansvar for tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse hermed.

I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver Admill sig udtrykkeligt alle garantier og indeståelser, udtrykkelige eller implicitte samt lovgivne, for indholdet af Admills hjemmesider samt de af Admill leverede ydelser.
I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver Admill sig ethvert direkte eller indirekte ansvar for tab eller skader, herunder tab af penge, data, goodwill, omdømme med videre, der måtte opstå ved brug af adgangen til Admill eller af de ydelser der stilles til rådighed på Admills hjemmesider.

Force majeure
Uanset ovenstående er Admill særligt ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Admill, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Admill, lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Admill selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.

Ansvarsmaksimering
Såfremt Admill bliver fundet erstatningsansvarlig til trods for de foregående afsnit, er Admills erstatningsansvar såvel i- som udenfor kontrakt (hvad enten dette ansvar er opstået ved uagtsomhed eller på anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling til Admill i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for forbrugere.

Personlige oplysninger
Som bruger af Admills hjemmesider, indvilliger du i, at Admill (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og anvender dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark eller andre steder i verden, som nærmere beskrevet i datapolitikken. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt du får mistanke om, at din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks kontakte support på info@admill.dk, for at få ændret din adgangskode.

Generelt
Disse vilkår og andre relaterede vilkår, der er angivet specifikt til specifikke tjenester, udgør hele aftalen mellem Admill og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark og er undergivet dansk værneting. Bortfald af en eller flere betingelser ved ugyldighed medfører ikke automatisk bortfald af vilkårene i deres helhed.

Ændringer eller rettelser
Admill kan til enhver tid skriftligt ændre eller rette disse vilkår. Ændringerne eller rettelserne vil træde i kraft på det førstkommende af følgende tidspunkter: (a) næste gang du tilføjer eller ændrer indhold på Admills hjemmesider, eller (b) 30 dage efter ændringen af vilkårene.

Ved væsentlige ændringer af vilkår, vil du modtage en besked via e-mail.

Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til support på info@admill.dk.

Såfremt Admill kræver betaling for en ydelse, vil du forud for betaling blive præsenteret for prisen i danske kroner (DKK), inkl. moms, til din gennemgang og accept. Ved betaling med kreditkort, dankort eller på anden måde, vil din betaling blive pålagt et gebyr, som du vil blive oplyst om, forinden du foretager betalingen.

Admills priser kan til enhver tid ændres.
Ingen fortrydelsesret for tjenesteydelser
I forbindelse med køb af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser købt via mobiltelefon, påbegynder Admill udførelsen af tjenesteydelsen umiddelbart efter købet, hvorefter din 14 dages fortrydelsesfrist ophører fra det tidspunkt, hvor tjenesteydelsen gøres tilgængelig for dig.

Du accepterer, at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen.

Version
Dette er persondatabetingelser for Admill version 2.0 af 28. maj 2018

logo

Indtast din e-mail og modtag andre billige lånetilbud fra os:

Fortsæt uden indtastning af e-mail

Betingelser